สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ภายใต้ชื่องาน จีนไทยพี่น้องกัน
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติรับเชิญจากจาก ฯ พณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ มาดาม พัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ภายใต้ชื่องาน จีนไทยพี่น้องกัน (China Thailand Hand in Hand in the New Era Celebrating the Chinese New Year as One Family) พร้อมด้วย นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาววัชรี วรรณศรี กรรมการบริการสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดา

          ในการนี้ ฯ พณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองปีใหม่จีน หรือตรุษจีนที่กำลังมาถึงอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันดีทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน กล่าวว่าไทยจีนมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานกว่า ๔๐ ปีหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือและมีผลของความร่วมมืออย่างงดงามในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนบ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ไทยจีนมีการพัฒนาอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็น สนิทเสมือนญาติ พี่น้อง

*********************************************************