สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมสตรี วปอ .๒๕๔๙ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมสตรี วปอ. ๒๕๔๙ มอบหมายให้ นางสาวปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐๐ ตัว ณ โรงเรียนพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย