สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสื้อกันหนาวมอบไออุ่นให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ ตัว ผ่านสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางฉวีวรรณ เชื้อกุลา ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้มอบให้กับโรงเรียนดังต่อไปนี้

          ๑. โรงเรียนบ้านต้นแหน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

          ๒. โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ ๑๖๔ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

          ๓. โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม