สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร : ๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางจิตรี จิวะสันติการประธานคณะกรรมการบริหารสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการชมรมสตรี วปอ. ๒๕๔๙  ได้เดินทางมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นที่ครอบคลุมทางภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และยังมีชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ต้องประสบปัญหาภัยหนาว หลายครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากและฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเสื้อกันหนาว และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ในการดำรงชีวิต คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมสตรี วปอ ๒๕๔๙ และองค์กรสมาชิกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเสื้อกันหนาว และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยได้ดำเนินการมอบไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๐๐ ตัว ณ โรงเรียนบ้านบัวสระพังวิทยา ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

          จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. เยี่ยมชมชุมชนทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งบ้านดอนกอยคือต้นกำเนิดผ้าย้อมคราม จากความบังเอิญของสองตายายที่ค้นพบยางไม้ชนิดหนึ่งพอบ้วนน้ำหมากลงไป ยางนั้นก็มีสีคราม จึงได้นำเอาต้นไม้นั้นกลับมาบ้านเอาไปแช่น้ำ น้ำกลายเป็นสีเขียวเอาปูนผสมลงไปน้ำกลายเป็นสีคราม พอลองย้อมกับผ้าฝ้าย ฝ้ายก็เปลี่ยนเป็นสีคราม แต่พอถูกน้ำสีครามก็จางหายไป จึงได้ลองเอาเปลือกไม้ชนิดต่างๆ มาต้มเอาน้ำมาผสมใส่น้ำจากขี้เถ้า (เรียกว่าน้ำคั่ง) กวนให้เข้ากันแล้วเอาฝ้ายลงแช่ ปรากฏว่าสีครามติดอยู่กับผ้าฝ้ายโดนน้ำแล้วก็ไม่จางลง จากนั้นมายายก็เรียกต้นไม้ที่เอามาแช่น้ำนั้นว่า ต้นครามและมีการทอผ้าฝ้ายด้วยลวดลายต่างๆ มากมายที่คิดค้นดัดแปลงขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วอนุรักษ์เอาไว้เป็นลายของหมู่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไป ชาวบ้านที่มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อกันอย่างบ้านดอนกอย ก็ได้จัดตั้งกลุ่มทำการทอผ้า ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำหมู่บ้าน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม เทศบาลตำบลบัวสว่าง ในนามของสภาสตรีแห่งชาติฯ ชมรมสตรี วปอ.๒๕๔๙ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้