สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย : ๔ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี อิ่มเอิบ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเลย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน ๒๐๐ ตัว ณ โรงเรียนบ้านหนองปกติ และโรงเรียนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย