สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี : ๔ มกราคม ๒๕๖๑
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุดรธานี นางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี นางดาวศิริ  อยู่ประเสริฐ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯมอบเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีแก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๒๐๐ ตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๔