สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ประจำปี ๒๕๖๐
๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล  รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯนางธิดารักษ์  สัจจพงษ์ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, สมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พร้อมด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม ๑ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวรรณวิมล วรวรรณ; ประสูติ: ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ — สิ้นพระชนม์: ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับหม่อมอินทร์ วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นอดีตพระคู่หมั้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาเป็น พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทั้งนี้พระองค์เป็นเสือป่าหญิงคนแรกของประเทศไทยและ เป็นผู้ริเริ่มการสวมเครื่องประดับที่คาดศีรษะจนเป็นที่นิยมของสตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว