สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ ๑ ปี : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) /ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ ๑ ปี โดยในเวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และในเวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          จากนั้น เวลา ๑๕.๕๒ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  เป็นประธานในพิธี นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษ “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” ซึ่งแต่งและแปลโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร