สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมปลูก “ต้นไม้แห่งความจงรักภักดี” เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้
๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานมูลนิธิรักษ์เขาขยาย จังหวัดชัยนาท ร่วมกับกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ  กรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชัยนาท กลุ่มจิตอาสาชัยนาท ผู้บริหารศูนย์โอทอปพุแค จังหวัดสระบุรี รวมจำนวน ๒๐๐ ท่าน ร่วมปลูก “ต้นไม้แห่งความจงรักภักดี”  ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ และต้นกระเจียวดอกสีชมพู เป็นเลข  ๙ จำนวน ๙๐๑ ต้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

          นางวันดี ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่ ๙ หลากหลาย แต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะได้รับพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ หนังสือ“๘๕ พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ และพระราชประสงค์สนองงานการบริหารจัดการน้ำของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ดังปรากฎในพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒  ว่า "...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า.." สะท้อนถึงความรักของทั้งสองพระองค์ และความรักที่มีต่อปวงชนชาวไทย

          ขณะนี้ใกล้ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อถวายความจงรักภักดีของทุกคน จึงร่วมกันปลูก “ต้นราชพฤกษ์"  ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๐๑ ต้น เลขรหัสพระนามเรียกขานทางวิทยุ แทนในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปลูกบนคันดินเป็นเลข ๙ ส่วนพื้นดินด้านล่างโดยรอบ ปลูกต้นกระเจียวดอกสีชมพู จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น สื่อถึงความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยที่มีต่อสองพระองค์มิรู้ลืม” ประธานสภาสตรีแห่งชาติกล่าว