สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายศาสนาสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

          จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวันดี นำ คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ร่วมใจเดินเฉลิมพระเกียรติ ในนาม “สภาสตรีแห่งชาติฯ” เพื่อ อัญเชิญพานพุ่ม เงิน – ทอง ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีผู้ร่วมเดินทั้งสิ้น ๕๒ คน จาก กองทัพภาคที่ ๑ ไปยัง มณฑลพิธี พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งพิธีดังกล่าว รัฐบาลมอบหมายให้ กองทัพภาค ๑ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีจำนวน ๘๐ หน่วยงาน

          ต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ น. นางวันดี นำ คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง