สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) โดยฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร นำโดย คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอเซียน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (AEC Since 1997) มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็น “นักปลูกต้นไม้” และทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประชาชนชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม