สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ผนึกกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมนังคศิลา : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) มอบหมายให้ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ นำโดย คุณเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกจำนวน ๕๐ คน ร่วมผนึกกำลังเป็นจิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรุจ ชุ่มเกษร, คุณณภัทร ศิรินาวิน, คุณกรรณิการ์ ลอองบัว วิทยากรจิตอาสา เป็นผู้ให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องแก่คณะจิตอาสาทุกท่าน ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร